Uwagi dotyczące instalacji Beko Bden38640fg

Instalacja Beko Bden38640fg wiąże się z kilkoma ważnymi uwagami. Przede wszystkim należy upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio uszczelnione, aby zapobiec przenikaniu wilgoci do wewnątrz urządzenia. Ponadto, należy upewnić się, że kable i połączenia są odpowiednio zamocowane, aby zapobiec uszkodzeniu, a także że wszystkie elementy są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec wyciekom. Należy również upewnić się, że instalacja jest przeprowadzona zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa i wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące instalacji Beko Bden38640fg

Podczas próby aktualizacji do najnowszej wersji systemu Windows może zostać wyświetlony komunikat "Elementy, które wymagają Twojej uwagi", a komputer zauważy problem ze zgodnością ze sterownikiem, sprzętem, aplikacją, funkcją lub ustawieniem prywatności. Te problemy mogą prowadzić do nieoczekiwanego sposobu działania, więc aktualizacja nie zostanie zaoferowana. Oto kilka najczęściej spotykanych komunikatów oraz informacje o tym, co zrobić, aby usunąć problem.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie musisz nic robić”

 • Jest to działanie celowe i nie musisz nic więcej robić w tym momencie.

 • Zalecamy zachowanie bieżącej wersji systemu Windows.

  Jeśli problem można rozwiązać, Windows Update automatycznie zaoferuje Ci najnowszą wersję systemu Windows.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący podpisywania pakietu testowego

Próbujesz zainstalować wersję wstępną systemu Windows. Dołącz do Niejawnego programu testów systemu Windows lub wybierz przycisk "włącz" podczas instalacji, aby zezwolić urządzeniu na ufanie kompilacjom niejawnego programu testów. 

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnych ustawieniach prywatności

Ten problem można rozwiązać, zmieniając ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zmienianie ustawień prywatności w systemie Windows.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnej aplikacjiZaktualizuj aplikację: Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Następnie wybierz link Dowiedz się więcej lub zamiast tego zaktualizuj, aby odwiedzić artykuł wyjaśniający problem ze zgodnością. Artykuł zostanie przeniesiony do witryny internetowej dostawcy oprogramowania, gdzie możesz zaktualizować aplikację do wersji zgodnej z najnowszą wersją systemu Windows. Po zaktualizowaniu aplikacji wróć do wiadomości „Elementy wymagające Twojej uwagi”, a następnie wybierz pozycję Odśwież. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych problemów ze zgodnością, można kontynuować aktualizację.

Automatycznie odinstaluj aplikację: Jeśli nie potrzebujesz aplikacji, wybierz przycisk Odinstaluj, aby automatycznie ją odinstalować. Po usunięciu aplikacji strona powinna zostać automatycznie odświeżona. Jeśli nie ma żadnych dodatkowych problemów ze zgodnością, można kontynuować aktualizację.

Odinstaluj aplikację ręcznie: W niektórych przypadkach nie można zaktualizować aplikacji ani automatycznie jej odinstalować. W takim przypadku należy ręcznie odinstalować aplikację. Możesz spróbować wykonać czynności opisane w artykule Naprawianie lub usuwanie programów w systemie Windows, ale jeśli napotkasz trudności podczas ręcznego odinstalowywania aplikacji, skontaktuj się z pomocą techniczną. Po usunięciu aplikacji wróć do komunikatu "Elementy, które wymagają Twojej uwagi", a następnie wybierz pozycję Odśwież.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o tym, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych w celu uaktualnienia

Zalecamy, aby nie kontynuować uaktualniania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie systemu Windows 11 na komputerach, które nie spełniają minimalnych wymagań systemowych.

Zobacz też: Powiadomienie o wyświetlaczu audio Intel: "Co wymaga Twojej uwagi"

Zmywarka wolnostojąca (15 kompletów naczyń, 60 cm)

Klasa energetyczna

Zużycie wody na cykl

9. 5 L
 • Technologia AutoDose: Optymalnie dozowany detergent i skuteczniejsze czyszczenie naczyń
 • Technologia CornerIntense: Równomierne mycie w każdym zakamarku
 • Fast+: 3 razy szybsze zmywanie

Zmywarka wolnostojąca (14 kompletów naczyń, 60 cm)

Klasa energetyczna

 • WaterSafe+™: Technologia zapobiegająca wyciekom
 • Technologia AquaIntense: Siła dodatkowego ramienia myjącego
 • FlexiDrawer: 5-pozycyjna szuflada na sztućce zapewniająca różne możliwości układania naczyń
 • Błędy instalacji programu. 5 - Windows Client | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 9 min

  Ten artykuł pomaga naprawić błędy instalacji programu Microsoft. 5.

  Dotyczy systemów: Windows 10 — wszystkie wersje, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
  Oryginalny numer KB: 2734782

  Rozwiązanie dla systemu Windows Server

  Podczas instalowania programu. 5 w systemie Windows Server mogą wystąpić następujące błędy:

   Kod błędu 0x800F0906Kod błędu 0x800F081FKod błędu 0x800F0907

   Kod błędu 0x800F0906

   Ten kod błędu pojawia się w sytuacji, gdy komputer nie może pobrać wymaganych plików z usługi Windows Update.

   Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod:

   Metoda 1. Sprawdzenie połączenia z Internetem

   Takie zachowanie może być spowodowane konfiguracją sieci, serwera proxy lub zapory, bądź też awarią sieci, serwera proxy lub zapory. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj połączyć się z witryną Microsoft Update w sieci Web.

   Jeśli nie można uzyskać dostępu do tej witryny sieci Web, sprawdź połączenie z Internetem lub skontaktuj się z administratorem sieci, aby ustalić, czy blokada dostępu do witryny sieci Web nie wynika z konfiguracji.

   Metoda 2. Skonfigurowanie ustawienia zasad grupy

   Takie zachowanie może być także skutkiem działań administratora systemu, który na potrzeby obsługi konfiguruje komputer w taki sposób, aby korzystał z programu Windows Server Update Services (WSUS), a nie z serwera Windows Update. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem systemu i poproś o włączenie ustawienia zasad grupy Określ ustawienia dotyczące instalacji składników opcjonalnych i naprawy składników i skonfiguruj wartość Ścieżka alternatywnego pliku źródłowego, bądź wybierz opcję Skontaktuj się bezpośrednio z usługą Windows Update w celu pobrania zawartości naprawczej zamiast programu Windows Server Update Services (WSUS).

   Aby skonfigurować ustawienie zasad grupy, wykonaj następujące czynności:

   1. Uruchom Edytor lokalnych zasad grupy lub Konsolę zarządzania zasadami grupy.

    Wskaż prawy górny róg ekranu, kliknij panel Wyszukiwanie, wpisz tekst zasady grupy, a następnie kliknij opcję Edycja zasad grupy.

   2. Rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, rozwiń węzeł Szablony administracyjne, a następnie wybierz pozycję System. Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej.

   3. Otwórz ustawienie zasad grupy Określ ustawienia dotyczące instalacji składników opcjonalnych i naprawy składników, a następnie wybierz opcję Włączone. com/pl-pl/troubleshoot/windows-client/application-management/media/dotnet-framework-35-installation-error/enabled-option. svg" alt="Zrzut ekranu przedstawiający opcję Włączone w elemencie Określ ustawienia opcjonalnej instalacji składnika i naprawy składnika. " data-linktype="relative-path"/>

   4. Aby określić alternatywny plik źródłowy, w polu Ścieżka alternatywnego pliku źródłowego podaj pełną ścieżkę folderu udostępnionego zawierającego zawartość folderu \sources\sxs z nośnika instalacyjnego.

    Przykład ścieżki folderu udostępnionego: \\server_name\share\Win8sxs

    Można też określić plik WIM. Aby określić plik WIM jako lokalizację alternatywnego pliku źródłowego, dodaj do ścieżki prefiks WIM:, a następnie dodaj indeks obrazu, który ma być używany w pliku WIM jako sufiks.

    Przykład ścieżki pliku WIM: WIM:\\server_name\share\install. wim:3

    Uwaga

    W tym przykładzie 3 oznacza indeks obrazu, w którym znajdują się pliki funkcji.

   5. Jeśli ma to uzasadnienie, zaznacz pole wyboru Połącz się bezpośrednio z usługą Windows Update (a nie z programem Windows Server Update Services), aby pobrać zawartość naprawczą.

   6. Naciśnij lub kliknij przycisk OK.

   7. W wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień wpisz polecenie gpupdate /force, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby natychmiast zastosować zasady:

   Metoda 3. Skorzystanie z nośnika instalacyjnego systemu Windows

   Podczas włączania funkcji programu. 5 można użyć nośnika instalacyjnego systemu Windows jako źródła plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  • Włóż nośnik instalacyjny systemu Windows.

  • W wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień uruchom następujące polecenie:

   Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess

   W tym poleceniu <dysk> to symbol zastępczy litery dysku DVD. Na przykład uruchom następujące polecenie:

   Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess

   Metoda 4. Alternatywne kroki dla systemu Windows Server

   W systemie Windows Server 2012 R2 można również określić źródło alternatywne, używając w tym celu polecenia cmdlet programu Windows PowerShell lub Kreatora dodawania ról i funkcji.

   Aby użyć programu Windows PowerShell, wykonaj następujące czynności:

  • W wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień programu Windows PowerShell uruchom następujące polecenie:

   Install-WindowsFeature name NET-Framework-Core source <drive>:\sources\sxs

   W tym poleceniu <dysk> to symbol zastępczy litery dysku DVD lub nośnika instalacyjnego systemu Windows. Na przykład uruchom następujące polecenie:

   Install-WindowsFeature name NET-Framework-Core source D:\sources\sxs

   Aby użyć Kreatora dodawania ról i funkcji, wykonaj następujące czynności:

  • Uruchom Kreatora dodawania ról i funkcji.

  • Na stronie Wybieranie funkcji zaznacz pole wyboru Funkcje programu. Net Framework 3. 5, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Na stronie Potwierdzanie opcji instalacji kliknij łącze Określ alternatywną ścieżkę źródłową. com/pl-pl/troubleshoot/windows-client/application-management/media/dotnet-framework-35-installation-error/specify-alternate-source-path. svg" alt="Zrzut ekranu przedstawiający link Określanie alternatywnej ścieżki źródłowej na stronie potwierdzenia wyboru instalacji. " data-linktype="relative-path"/>

  • Na stronie Określanie alternatywnej ścieżki źródłowej wpisz ścieżkę folderu SxS jako ścieżkę lokalną lub jako ścieżkę udziału sieciowego. com/pl-pl/troubleshoot/windows-client/application-management/media/dotnet-framework-35-installation-error/path-of-sxs-folder. svg" alt="Zrzut ekranu strony Określanie alternatywnej ścieżki źródłowej" data-linktype="relative-path"/>

  • Kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zakończyć działanie kreatora.

   Kod błędu 0x800F081F

   Ten kod błędu może pojawić się w przypadku, gdy określono alternatywne źródło instalacji i spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • Lokalizacja określona przez ścieżkę nie zawiera plików wymaganych do zainstalowania funkcji.
  • Użytkownik próbujący zainstalować funkcję nie ma dostępu co najmniej do ODCZYTU do lokalizacji i plików.
  • Zestaw plików instalacyjnych jest uszkodzony, niekompletny lub nieodpowiedni dla uruchomionej wersji systemu Windows.
  • Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że pełna ścieżka źródła jest poprawna (x:\sources\sxs) i masz co najmniej dostęp do odczytu do tej lokalizacji. Aby to zrobić, spróbuj uzyskać dostęp do źródła bezpośrednio z komputera, którego dotyczy omawiany problem. Sprawdź, czy źródło instalacji zawiera właściwy i kompletny zestaw plików. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj użyć innego źródła instalacji.

   Kod błędu 0x800F0907

   Ten kod błędu pojawia się w przypadku, gdy nie określono alternatywnego źródła instalacji lub jest ono nieprawidłowe, bądź gdy ustawienie zasad grupy Określ ustawienia dotyczące instalacji składników opcjonalnych i naprawy składników ma skonfigurowaną wartość Nigdy nie podejmuj próby pobrania ładunku z witryny Windows Update.

   Aby rozwiązać ten problem, sprawdź ustawienie zasad w celu ustalenia, czy jest odpowiednie dla danego środowiska. Jeśli nie chcesz pobierać ładunków funkcji z usługi Windows Update, rozważ skonfigurowanie ustawienia zasad grupy o wartości Ścieżka alternatywnego pliku źródłowego.

   Aby zmienić ustawienia zasad grupy na komputerze lokalnym, trzeba być członkiem grupy administratorów. Skontaktuj się z administratorem systemu, jeśli obsługiwane ustawienia zasad grupy dotyczące danego komputera są kontrolowane na poziomie domeny.

   Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  • Uruchom Edytor lokalnych zasad grupy lub Konsolę zarządzania zasadami grupy (stosownie do danego środowiska).

  • Otwórz ustawienie zasad grupy Określ ustawienia dotyczące instalacji składników opcjonalnych i naprawy składników, a następnie wybierz opcję Włączone.

  • Ustal, czy włączone jest ustawienie zasad grupy Nigdy nie próbuj pobierać ładunku z usługi Windows Update, a następnie określ żądane ustawienie dla danego środowiska.

  • Aby określić alternatywny plik źródłowy, w polu Ścieżka alternatywnego pliku źródłowego podaj pełną ścieżkę folderu udostępnionego zawierającego zawartość folderu \sources\sxs z nośnika instalacyjnego. Można też określić plik WIM. Poniżej znajdują się przykłady możliwych do określenia wartości:

  • Ścieżka folderu udostępnionego: \\server_name\share\Win8sxs
  • Ścieżka pliku WIM, przy czym 3 oznacza indeks obrazu, w którym znajdują się pliki funkcji:
   WIM:\\server_name\share\install. wim:3
  • W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Skontaktuj się bezpośrednio z usługą Windows Update w celu pobrania zawartości naprawczej zamiast programu Windows Server Update Services (WSUS).

  • W wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień wpisz poniższe polecenie gpupdate /force, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby natychmiast zastosować zasady:

   Rozwiązanie dla systemu Windows 10

  • Kod błędu 0x800F0906, 0x800F081F lub 0x800F0907

   Aby usunąć kody błędów w systemie Windows 10, wykonaj następujące czynności:

  • Pobierz narzędzie Windows Media Creation Tool i lokalnie utwórz obraz ISO lub utwórz obraz zainstalowanej wersji systemu Windows.

  • Skonfiguruj zasady grupy zgodnie z opisem w metodzie 2, lecz wykonaj także następujące czynności:

  • Zainstaluj obraz ISO utworzony w kroku 1.
  • Jako wartość Ścieżka alternatywnego pliku źródłowego wskaż folder ISO sources\sxs z obrazu ISO.
  • Uruchom polecenie gpupdate /force.
  • Dodaj funkcję programu. NET Framework.
  • Kod błędu 0x800F0922

   Podczas uaktualniania systemu Windows 10 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

   0x800F0922 CBS_E_INSTALLERS_FAILED: przetwarzanie zaawansowanych instalatorów i poleceń rodzajowych nie powiodło się.

   Ten kod błędu nie jest charakterystyczny dla programu.

   Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz folder z plikami instalacyjnymi programu.

  • Otwórz folder Źródła.

  • Prawym przyciskiem myszy kliknij folder SXS, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  • Kliknij kartę Zabezpieczenia i upewnij się, że obok uprawnienia Odczyt & wykonanie znajduje się znacznik wyboru. Jeśli nie, kliknij przycisk Edytuj i włącz tę opcję.

  • Naciśnij kombinację klawiszy Windows + X.

  • Kliknij pozycję Wiersz polecenia (administrator).

  • W oknie wiersza polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:

   dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all /source:c:\sxs /limitaccess
   dism /online /Cleanup-Image /RestoreHealth

   Więcej informacji

   Te błędy mogą wystąpić w przypadku, gdy do włączania programu. 5 używany jest kreator instalacji, narzędzie Obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania (DISM) lub polecenia programu Windows PowerShell.

   W systemach Windows 10 i Windows Server 2012 R2 program. 5 jest funkcją na żądanie. Metadane dotyczące funkcji na żądanie są dołączone. Nie są natomiast dołączone pliki binarne i inne pliki skojarzone z daną funkcją. Po włączeniu funkcji system Windows próbuje skontaktować się z usługą Windows Update, aby pobrać brakujące informacje umożliwiające zainstalowanie tej funkcji. Na ten proces może mieć wpływ konfiguracja sieci oraz sposób skonfigurowania komputerów pod kątem instalowania aktualizacji w danym środowisku. Z tej przyczyny, przy pierwszej instalacji tych funkcji mogą wystąpić błędy.

   Komunikaty o błędach skojarzone z tymi kodami błędów

   Kod błęduKomunikaty o błędach
   0x800F0906Nie można pobrać plików źródłowych.
   Użyj opcji source, aby określić lokalizację plików wymaganych do przywrócenia funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat określania lokalizacji źródłowej, zobacz http://go. com/fwlink/? LinkId=243077.
   Plik dziennika DISM można znaleźć w lokalizacji C:\Windows\Logs\DISM\dism. log.

   System Windows nie mógł ukończyć wymaganych zmian.
   System Windows nie mógł połączyć się z Internetem w celu pobrania potrzebnych plików. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i kliknij pozycję Ponów próbę, aby spróbować ponownie.

   Instalacja co najmniej jednej roli, usługi roli lub funkcji nie powiodła się.
   Nie można odnaleźć plików źródłowych. Spróbuj ponownie zainstalować role, usługi ról lub funkcje w nowej sesji Kreatora dodawania ról i funkcji, a na stronie potwierdzenia kreatora kliknij pozycję Określanie alternatywnej ścieżki źródłowej, aby określić prawidłową lokalizację plików źródłowych wymaganych do instalacji. Lokalizacja musi być dostępna za pomocą konta komputera serwera docelowego.

   0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE

   Kod błędu: 0x800F0906

   Błąd: 0x800f0906

   0x800F081FNie można odnaleźć plików źródłowych. log

   0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING

   Kod błędu: 0x800F081F

   Błąd: 0x800F081F

   0x800F0907Błąd narzędzia DISM. Nie wykonano żadnej operacji.
   Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj plik dziennika. log

   Z powodu ustawień zasad sieci system Windows nie mógł połączyć się z Internetem w celu pobrania plików potrzebnych do ukończenia zleconych zmian. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

   0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED

   Kod błędu: 0x800F0907

   Błąd: 0x800F0907

   Pobieranie programu. 5 spoza wymagania usługi Windows Update

   Program. 5 jest dostępny dla klientów posiadających licencję zbiorową lub subskrypcję MSDN, ponieważ dostępny jest nośnik funkcji na żądanie.

   Kody błędów nie są prezentowane podczas instalowania programu.

   Podczas instalowania programu. 5 mogą pojawić się inne kody błędów, których nie wymieniono w tym artykule. Więcej informacji można uzyskać w następujących artykułach:

  • Pomoc dla systemu Windows

   Błąd programu. 5 i 4. 5 0x80070002

  • Instalowanie programu. 5 w systemie Windows 10

  • Zagadnienia dotyczące wdrożenia programu Microsoft. 5

  Dodatkowe zasoby

  Uwagi dotyczące instalacji Beko Bden38640fg

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące instalacji Beko Bden38640fg

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące instalacji Beko Bden38640fg