Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Electrolux Ei23ss55hs0

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Electrolux Ei23ss55hs0 jest ważna dla użytkowników, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności ich urządzenia. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zawierać nowe funkcje i poprawki błędów, które mogą poprawić wydajność i działanie urządzenia. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może być również wykonywana, aby dostosować urządzenie do nowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wydajności. Aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe Electrolux Ei23ss55hs0, należy sprawdzić stronę internetową producenta i pobrać najnowszą wersję oprogramowania. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkownika, aby zainstalować i zakończyć proces aktualizacji oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Electrolux Ei23ss55hs0

  • HP LaserJet P4510 Printer series
  • >
  • Obsługa i konserwacja urządzenia
  • >
  • Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego
  • >
  •  Pobranie nowego oprogramowania sprzętowego z witryny HP w sieci Web

HP LaserJet P4510 Printer series - Pobranie nowego oprogramowania sprzętowego z witryny HP w sieci Web

Pobranie nowego oprogramowania sprzętowego z witryny HP w sieci Web

Aby znaleźć najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego, przejdź na stronę

www. hp. com/go/

ljp4010series_software

lub

www. com/go/ljp4510series_software

. Na tej stronie znajdują się

instrukcje pobierania nowej wersji oprogramowania sprzętowego.

Użycie programu HP Web Jetadmin do uaktualniania oprogramowania sprzętowego

Ta procedura wymaga zainstalowania na komputerze programu HP Web Jetadmin w wersji 7. 0 lub
nowszej. Aby zaktualizować pojedyncze urządzenie przy użyciu programu HP Web Jetadmin, po
pobraniu pliku. RFU z witryny internetowej firmy HP należy wykonać następujące czynności.

1.

Uruchom program HP Web Jetadmin.

2.

Otwórz folder Device Management (Zarządzanie urządzeniem) na liście rozwijanej w panelu
Navigation (Nawigacja). Przejdź do folderu Device Lists (Listy urządzeń).

3.

Rozwiń folder Listy urządzeń i zaznacz pozycję Wszystkie urządzenia. Znajdź urządzenie na
liście urządzeń i kliknij, aby je wybrać.

Jeśli konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń, wybierz
wszystkie odpowiednie urządzenia, przytrzymując klawisz

Ctrl

podczas klikania nazw urządzeń.

4.

W prawym górnym rogu okna zlokalizuj pole rozwijane Device Tools (Narzędzia urządzenia). Z
listy operacji wybierz pozycję Update Printer Firmware (Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe).

5.

Jeśli nazwa pliku. RFU nie jest wymieniona w polu All Available Images (Wszystkie dostępne
obrazy), kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) w oknie dialogowym, Upload New Firmware
Image
(Przekaż nowy obraz oprogramowania sprzętowego) i przejdź do lokalizacji, do której na
początku tej procedury został pobrany z Internetu plik. RFU. Jeśli nazwa pliku jest wymieniona,
zaznacz ją.

6.

Kliknij przycisk Upload (Przekaż), aby przenieść plik. RFU z dysku twardego na serwer HP Web
Jetadmin. Po zakończeniu przekazywania zostanie odświeżone okno przeglądarki.

7.

Wybierz plik. RFU z menu rozwijanego Printer Firmware Update (Uaktualnienie oprogramowania
sprzętowego drukarki).

8.

Kliknij przycisk Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe teraz. Oprogramowanie HP Web
Jetadmin prześle wybrany plik. RFU do urządzenia. Na panelu sterowania będzie widoczny

142 Rozdział 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

PLWW

komunikat odzwierciedlający postęp uaktualniania. Po zakończeniu procesu uaktualniania na
wyświetlaczu panelu sterowania pojawi się komunikat Gotowość.

Uaktualnianie do oprogramowania układowego 1, 4 nie można uzyskać...
Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Electrolux Ei23ss55hs0

Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Electrolux Ei23ss55hs0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Electrolux Ei23ss55hs0