Skrócona instrukcja konserwacji Brother 888 X26

Aby zachować optymalny i długotrwały stan Twojego drukarki Brother 888 X26, należy regularnie wykonywać proste kroki konserwacji. Pierwszym krokiem jest czyszczenie drukarki, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia. Możesz to zrobić przy użyciu miękkiej szmatki lub szczoteczki do czyszczenia. Następnie należy sprawdzić kasetę z tuszem i upewnić się, że jest odpowiednio zainstalowana. Po zainstalowaniu należy wyczyścić głowicę drukującą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapewnić wysoką jakość wydruków. Ostatni krok konserwacji polega na upewnieniu się, że drukarka jest odpowiednio zamocowana do podłoża, aby zapobiec wibracjom i poruszaniu się w czasie drukowania. Przestrzeganie tych prostych kroków pozwoli Ci zachować jakość Twojej drukarki Brother 888 X26 i zapewnić jej długotrwałe użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona instrukcja konserwacji Brother 888 X26

Sterowniki i pliki do pobrania

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother

Zobacz pliki do pobrania

Błąd łącza

Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.

Jeżeli problem nadal występuje, zadzwoń do firmy telekomunikacyjnej i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Błąd s. media

Karta pamięci jest uszkodzona, niepoprawnie sformatowana lub wystąpił problem z tą kartą pamięci.

Wsuń mocno kartę do gniazda i upewnij się, że znajduje się ona w prawidłowej pozycji. Jeśli błąd nie ustępuje, sprawdź napęd nośnika (gniazdo) urządzenia, wkładając inną kartę pamięci, o której wiadomo, że jest sprawna.

Brak pamięci

Pamięć urządzenia jest pełna.

Trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Naciśnij klawisz Stop/Zakończ i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.

Na karcie pamięci lub dysku USB Flash jest za mało wolnego miejsca, aby zeskanować dokumenty.

Usuń pliki z karty pamięci lub nośnika USB Flash, aby uzyskać wolne miejsce, i spróbuj ponownie.

Brak papieru

W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo włożony do tacy papieru.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Uzupełnij papier, a następnie naciśnij Start Mono lub Start Kolor.

Usuń papier i włóż go ponownie, a następnie naciśnij Start Mono lub Start Kolor.

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.

Pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru nie jest dobrze zamknięta.

Brak pliku

Karta pamięci lub nośnik USB Flash w napędzie nośnika pamięci nie zawiera pliku. JPG.

Włóż właściwą kartę pamięci lub nośnik USB Flash do gniazda.

Brak wkładu

Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.

Wyjmij nowy wkład atramentowy i powoli ponownie włóż go do momentu zatrzaśnięcia. (Patrz Wymiana wkładów atramentowych).

Czyszcz. niemożl. XX

Rozpocz. XX

Druk niemożliwy XX

Skan. niemożliwe XX

W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.

LUB

W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub zmięty papier.

Otwórz pokrywę skanera i wyjmij wszelkie obce przedmioty i fragmenty papieru z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie nie zniknie, odłącz na kilka minut zasilanie urządzenia i podłącz je ponownie.
(Urządzenie może być wyłączone na maksymalnie 24 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów).

Druk niemożliwy

Jeden lub kilka wkładów atramentowych wyczerpało się. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania. Dopóki będzie dostępna pamięć, faksy czarno-białe będą w niej zapisywane. Jeśli urządzenie nadawcze obsługuje kolory, podczas negocjacji urządzenie odbiorcze poprosi o wysłanie faksu czarno-białego. Jeśli urządzenie nadawcze jest w stanie dokonać jego konwersji, faks kolorowy zostanie zapisany w pamięci jako czarno-biały.

Hub niemożl. do użycia

Rozdzielacz lub nośnik pamięci USB Flash z rozdzielaczem został podłączony do bezpośredniego interfejsu USB.

Rozdzielacz lub nośnik USB Flash z rozdzielaczem nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.

Inicj. ekr. dot. nie powiodła się

Przed zakończeniem procedury włączania lub inicjacji dotknięto ekranu dotykowego.

Upewnij się, że nic nie opiera się o ekran dotykowy lub nie dotyka go.

Karta jest pełna

Karta pamięci lub nośnik pamięci USB Flash, których używasz, zawiera już 999 plików.

Urządzenie może zapisywać na karcie pamięci lub nośniku USB Flash tylko, jeśli zawiera on mniej niż 999 plików. Spróbuj usunąć nieużywane pliki, aby zwolnić miejsce i spróbuj ponownie.

Konczy się tusz

Jeden lub kilka wkładów atramentowych wkrótce wyczerpie się. Jeśli urządzenie nadawcze ma wysłać faks kolorowy, podczas negocjacji urządzenie odbiorcze poprosi o wysłanie faksu czarno-białego. Jeśli urządzenie nadawcze jest w stanie dokonać jego konwersji, faks kolorowy zostanie wydrukowany jako czarno-biały.

Zamów nowy wkład. Możesz kontynuować drukowanie, aż na wyświetlaczu pojawi się Druk niemożliwy.

Nie można wykryć

Zbyt szybko zainstalowałeś nowy wkład atramentowy i urządzenie nie wykryło go.

Wyjmij nowy wkład i powoli zainstaluj go ponownie.

Jeśli używasz atramentu innego niż oryginalny Brother, urządzenie może go nie wykryć.

Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie ciągle jest wyświetlany, skontaktuj się z dealerem firmy Brother.

Wkład atramentowy nie został zainstalowany prawidłowo.

Wyjmij nowy wkład atramentowy i powoli ponownie włóż go do momentu zatrzaśnięcia.

Nie odp. /zajęte

Wybrany numer nie odpowiada lub jest zajęty.

Sprawdź numer i spróbuj ponownie.

Nie wpisane

Ten numer szybkiego wybierania nie jest zaprogramowany.

Nieobsł. urządz.

Odłącz urządzenie z przedniego portu, a następnie wyłącz i włącz drukarkę.

Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.

Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB, po czym naciśnij Wł. /Wył. , aby wyłączyć i ponownie włączyć maszynę.

Nieobsł.

Odłącz urządzenie USB.

Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub nośnik pamięci USB Flash.

Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.

Niska temperat.

Głowica drukująca jest zbyt zimna.

Pozwól urządzeniu rozgrzać się.

Obraz za długi

Proporcje zdjęcia nie są prawidłowe, więc nie można dodać efektów.

Wybierz obraz o właściwych proporcjach.

Obraz za mały

Rozmiar obrazu jest zbyt mały, aby go przyciąć.

Wybierz większy obraz.

Otwarta pokrywa

Pokrywa skanera nie jest całkowicie zamknięta.

Podnieś pokrywę skanera i ponownie zamknij.

Pokrywa wkładów atramentowych nie jest całkowicie zamknięta.

Mocno domknij pokrywę wkładów atramentowych, aż usłyszysz kliknięcie.

Pozostałe dane

Dane drukowania pozostały w pamięci urządzenia.

Naciśnij Stop/Zakończ. Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj drukować ponownie.

Rozłączone

Inna osoba lub urządzenie faksowe innej osoby zatrzymało wzywanie.

Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.

Sprawdz format

Rozmiar papieru jest nieprawidłowy.

Sprawdź, czy ustawienie rozmiaru papieru w urządzeniu odpowiada rozmiarowi papieru włożonego do tacy papieru. Załaduj papier o odpowiednim rozmiarze i naciśnij Start Mono lub Start Kolor. com/g/s/id/htmldoc/mfc/mfc795cw/pl/html/ug/chapter3_3_2. html#CCHJAJGB">Rozmiar papieru (format)).

Sprawdż oryginał

Dokument nie został poprawnie włożony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.

Tylko druk mono

Jeden lub kilka kolorowych wkładów atramentowych wyczerpało się.

Urządzenia można używać w trybie monochromatycznym przez około cztery tygodnie, w zależności od ilości drukowanych stron.

Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie taki komunikat, wszystkie funkcje będą działać następująco:

Drukowanie

W przypadku kliknięcia opcji Odcienie szarości na karcie Ustawienia zaawansowane sterownika drukarki, można używać urządzenia jako drukarki czarno-białej.

Kopiowanie

Jeżeli dla typu papieru wybrano ustawienie Papier zwykły lub Papier inkjet, można tworzyć kopie czarno-białe.

Faksowanie

Jeśli jako typ papieru jest wybrana opcja Papier zwykły lub Papier inkjet, urządzenie będzie odbierać i drukować faksy w trybie monochromatycznym. Jeśli urządzenie wysyłające posiada faks kolorowy, uzgodnienie urządzenia poprosi o wysłanie faksu w trybie monochromatycznym.

Jeżeli dla typu papieru wybrano ustawienie Inny błyszczący lub Brother BP71, urządzenie zatrzyma wszystkie operacje. Po odłączeniu urządzenia lub wyjęciu wkładu atramentowego nie można używać urządzenia do momentu włożenia nowego wkładu.

Wysoka temperat.

Głowica drukująca jest zbyt ciepła.

Pozwól urządzeniu ostygnąć.

Zator papieru

W urządzeniu zakleszczył się papier.

Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (w tylnej części urządzenia) i wyciągnij zakleszczony papier (patrz Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru).

Upewnij się, że prowadnica regulacji długości papieru jest dopasowana do rozmiaru papieru. Nie rozkładaj tacy papieru w przypadku ładowania papieru A5 lub mniejszego.

Zerwane połącz.

Próbowano wywoływać urządzenie faksowe (polling), które nie jest w trybie oczekiwania na wywołanie.

Sprawdź konfigurację pollingu drugiego urządzenia.

Sterowniki i pliki do pobrania

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki i oprogramowanie dla produktów Brother

Zobacz pliki do pobrania

Skrócona instrukcja konserwacji Brother 888 X26

Bezpośredni link do pobrania Skrócona instrukcja konserwacji Brother 888 X26

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona instrukcja konserwacji Brother 888 X26