Praktyka techniczna Ge Gfe27gs

Praktyka techniczna GE GEF27GS to technologia opracowana przez firmę General Electric służąca do poprawy jakości i wydajności produkcji. Technika ta opiera się na założeniu, że współpraca zespołu na każdym poziomie produkcji, wraz z wykorzystaniem wysoce zaawansowanych technologii i narzędzi, pozwala na osiągnięcie optymalnych wyników. Praktyka techniczna GE GEF27GS oferuje szeroką gamę rozwiązań technicznych z zakresu projektowania, produkcji i usług, które umożliwiają wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zespołu produkcyjnego, aby zapewnić jakość produktu oraz zwiększyć jego wydajność. Technologia ta jest szeroko stosowana w różnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym, farmaceutycznym i medycznym.

Ostatnia aktualizacja: Praktyka techniczna Ge Gfe27gs

KIEROWNICY PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

koordynator praktyk - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

kierunek Finanse i rachunkowość - dr hab. UG

kierunek Informatyka i ekonometria - dr Jacek Maślankowski

kierunek Zarządzanie - dr Jędrzej Siciński

kierunek Zarządzanie instytucjami służby zdrowia - dr Jędrzej Strumiłło

kierunek Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne - dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG

PROCES REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG


Szanowni Państwo,

Studenci, którzy przygotowują się do realizacji obowiązkowych praktyk w ramach zaliczenia roku akademickiego na Wydziale Zarządzania UG zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • program praktyk - dokument wyznaczający profil pożądanych zadań i obowiązków, jakie powinien realizować student odbywający praktykę w wybranym podmiocie;
 • porozumienie na czas określony (umowa zawierana pomiędzy UG a podmiotem, w którym realizowana będzie praktyka, zawierana wyłącznie w przypadku planowanych w przyszłości praktyk - nie należy jej zawierać, jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło itp. - w tej sytuacji KONIECZNE jest złożenie OŚWIADCZENIA ZAMIAST POROZUMIENIA wraz ze stosownymi załącznikami; porozumienie wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia należy złożyć w Dziekanacie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia praktyki (np. praktyka rozpoczyna się 1 czerwca, dokumenty należy złożyć do 10 maja); po wypełnieniu należy wybrany dokument wydrukować w 2 egzemplarzach, przekazać do podpisu osobie reprezentującej podmiot, w którym realizowana będzie praktyka, a następnie złożyć w Dziekanacie p. 104 - p. mgr Joanna Sachetti (można przesłac drogą elektroniczną 1 egz. ));
 • zgłoszenie do ubezpieczenia (NNW) - w przypadku planowanej praktyki należy wydrukować i złożyć w dwóch kopiach w Dziekanacie (drogą elektroniczną 1 egz. ) wraz z porozumieniem najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego realizację praktyki. Formularza tego nie należy składać jeżeli student odbył wcześniej praktykę lub w sytuacji, gdy jest ona realizowana na podstawie umowy zlecenia, dzieło, stosunku pracy itp. lub student posiada indywiedualne ubezpiecznie NNW;
 • sprawozdanie z realizacji praktyki - dokument wypełniany przez opiekuna praktyki (z podmiotu, w którym została ona zrealizowana za porozumieniem/skierowaniem) oraz studenta w trakcie i po realizacji praktyki, zatwierdzany przez Kierownika Praktyk Zawodowych na WZ UG w celu dokonania zaliczenia praktyki poprzez stosowny wpis w indeksie;
 • oświadczenie o braku porozumienia i karta opisu praktyki - dokument wypełniany przez studenta po realizacji praktyki w przypadku braku porozumienia/skierowania na praktykę, realizacji praktyki we własnym zakresie, umowy o prace itp.
 • WYMIAR GODZINOWY TRWANIA PRAKTYKI:

  1. ZARZĄDZANIE - 3 tygodnie, 120 godzin / program praktyk 

  2. INFORMATYKA I EKONOMETRIA - 3 tygodnie, 120 godzin / program praktyk 

  3. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - 4 tygodnie, 160 godzin / program praktyk

  REALIZACJA PRAKTYKI - SPRAWOZDANIE PRAKTYKI (FORMULARZE DO POBRANIA)

  I. sposób: zakład pracy wymaga porozumienia z uczelnią lub skierowania na praktykę:

 • przed praktyką należy złożyć  (jeżeli wymaga tego przedsiębiorca/urząd/właściciel) porozumienie na czas określony (2 egz. ) + skierowanie na praktykę(2 egz. ) + zgłoszenie do ubezpieczenia (2 egz. ) (lub drogą elektroniczną po 1 eggzemplarzu)
 •   po zrealizowanej praktyce należy złożyć: sprawozdanie z realizacji praktyki (1 egz. )
 • ALBO

  II. sposób: zakład pracy nie wymaga porozumienia z uczelnią/skierowania na praktykę lub prakyka organizowana jest samodzielnie lub mamy umowę o pracę lub prowadzimy działalność gopsodarczą:

 • po zrealizowanej praktyce należy złożyć:
 • - oświadczenie o braku porozumienia i kartę opisu praktyki 

  - dołączyć umowę o pracę, lub umowę zlecenie/o dzieło, lub umowę o staż lub praktykę, umowę o

  wolontariat, lub wypis z rejestru......, lub referencje.

  UWAGA: porozumienie w powyższej postaci, a także ubezpieczenie w ramach planowanej do realizacji praktyki zawierane zarówno przez studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, jeżeli tego wymaga podmiot oferujący praktykę.

  Termin rozliczania praktyk w roku akademickim 2022/2023: do 31 grudnia 2022 r.

  za pomcą systemu elektronicznego: https://wzr. pl/studia/index. php? str=2129

  Po zakceptowaniu złożonych dokumentów oraz po pozytywnej opinii ze strony Kierownika Praktyk Studenckich WZ UG dokonywany jest wpis w indeksie elektronicznym (w trakcie sesji semestru piątego). Termin zaliczenia praktyk studenckich jest analogiczny do terminu zaliczenia wszystkich innych przedmiotów w danym semestrze.

  REGULAMIN ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

  Załącznik 1 - porozumienie na czas określony

  Załącznik 2 - skierowanie na praktykę

  Załącznik 3 - zgłoszenie do ubezpieczenia 

  Załącznik 4 - sprawozdanie z realizacji praktyki

  Załącznik 5 - oświadczenie o braku porozumienia i karta opisu pracy

  dr hab. UG
  Kierownik praktyk zawodowych WZR UG
  Prodziekan ds. Nauki

  Administracja praktyk (dziekanat, p. 104)
  korespondencja mailowa i składanie sprawozdań:
  mgr Joanna Sachetti

  Metryka praktyki

  Firma: EDC - GE Company Polska,
  Branża: Energetyka,
  Obszar tematyczny: Prawa człowieka
  Kategoria: Kobiety w biznesie
  Dokument źródłowy: Raport 2015

  Organizacją wspierającą działania kobiet jest GE Women’s Network. Przyłącza się ona do akcji społecznych zachęcających dziewczyny do studiowania na kierunkach technicznych, promuje zawód inżyniera wśród pań oraz organizuje szereg akcji dla pracowników EDC. Działania GE Women’s Network koncentrują się na rozwoju kobiet, doskonaleniu ich umiejętności menedżerskich i planowaniu ścieżki kariery oraz nawiązywaniu współpracy z koleżankami z innych działów i biur GE na całym świecie.

  Informacje dla

  Praktyka techniczna Ge Gfe27gs

  Bezpośredni link do pobrania Praktyka techniczna Ge Gfe27gs

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Praktyka techniczna Ge Gfe27gs