Konfiguracja Hitachi Le48m4s9

Konfiguracja Hitachi Le48m4s9 jest procesem polegającym na wyborze ustawień i opcji, aby dostosować telewizor do wymagań i preferencji użytkownika. Konfiguracja zaczyna się od wyboru języka i trybu oszczędzania energii. Użytkownicy mogą również dostosować ustawienia wyświetlania, włączyć lub wyłączyć usługi sieciowe, skonfigurować opcje wyświetlania i dostosować opcje audio. Po skonfigurowaniu telewizor może być używany do oglądania programów telewizyjnych, filmów, gier i innych treści. Konfiguracja Hitachi Le48m4s9 jest prosta i może być wykonana w kilka minut.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja Hitachi Le48m4s9

Aplikacja HP Smart stanowi główne oprogramowanie drukarki. Zainstaluj ją na urządzeniu, z którego chcesz drukować, a następnieużyj jej do skonfigurowania połączenia drukarki. Podczas instalacji aplikacji HP Smart instalujesz również wszystkie sterownikiniezbędne do drukowania i skanowania.

Instalowanie aplikacji HP Smart

Pobierz aplikację HP Smart dla systemów Android, Apple iOS lub iPadOS, Windows i Mac.

 1. W przypadku pierwszej konfiguracji aplikacji HP Smart trzeba utworzyć konto HP lub zalogować się na istniejące konto, abyuzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

Konfiguracja drukarki za pomocą aplikacji HP Smart

Dodaj drukarkę do aplikacji HP Smart i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć ją z komputerem lub urządzeniem przenośnym.

Uwaga:

W przypadku drukarek HP+ mogą być wymagane dodatkowe czynności związane z konfiguracją drukarki, takie jak wybór planu HP+i utworzenie konta HP.

  W przypadku konfiguracji drukarki w sieci Wi-Fi przygotuj drukarkę do konfiguracji.

  • Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne w pobliżu routera Wi-Fi.

   Włącz sieć Wi-Fi na komputerze lub urządzeniu przenośnym i nawiąż połączenie z siecią. Jeśli komputer jest połączony z sieciąza pomocą kabla Ethernet, tymczasowo odłącz kabel i podczas konfiguracji użyj połączenia Wi-Fi.

   Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby podczas konfiguracji aplikacja HP Smart mogła wykryćdrukarkę.

   W przypadku komputerów z systemem Windows włącz usługę Windows Update, aby mieć pewność, że system Windows będzie zawsze aktualny.

   Po zainstalowaniu aplikacji HP Smart dla systemów iOS i Android włącz usługę lokalizacji urządzenia przenośnego i zezwól aplikacjina korzystanie z lokalizacji w celu wykrycia drukarki i oferowania rozwiązań podczas konfiguracji.

   Podczas konfiguracji może zostać wyświetlonych wiele drukarek znajdujących się w zasięgu urządzenia. Pamiętaj, aby wybraćwłaściwą drukarkę. Nie wybieraj drukarki, której nazwa zawiera określenie DIRECT, ponieważ jest ona przeznaczona wyłączniedo połączeń Wi-Fi Direct.

  Otwórz aplikację HP Smart.

   Jeżeli uruchamiasz aplikację HP Smart po raz pierwszy, zostanie podjęta próba wykrycia i skonfigurowania drukarki.

   Jeżeli uruchamiasz aplikację HP Smart po raz kolejny, kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub znak plus, aby znaleźć drukarkę.

   Na ekranie typu połączenia wybierz opcję Wi-Fi, USB lub Sieć. Wyświetlane opcje różnią się w zależności od komputera lub urządzeniaprzenośnego. Wykonaj instrukcje, aby zakończyć konfigurację.

   Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi i drukarka nie została znaleziona, przejdź do następnego kroku.

   Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

    Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

    Drukarki bez ekranu dotykowego lub menu: Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi drukarki HP, aby przywrócić ustawienia domyślne, naciskając przyciski drukarki.

    W ciągu dwóch godzin zamknij aplikację HP Smart i otwórz ją ponownie, a następnie ponownie dodaj drukarkę.

    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurację drukarki.

    Lepsze zabezpieczenie drukarki HP (tylko połączenie bezprzewodowe)

    Zabezpiecz drukarkę w taki sposób, aby inne osoby nie miały do niej dostępu.

     Upewnij się, że sieć, drukarka i urządzenie mają bezpieczne połączenie. Unikaj podłączania drukarki do otwartych sieci publicznych.

     Używaj do sieci Wi-Fi (routera) silnego hasła i regularnie je zmieniaj.

     Nadaj drukarce unikalną nazwę, aby łatwo ją zidentyfikować, gdy w sieci będzie kilka drukarek.

     Ogranicz dostęp innych osób do funkcji drukarki umożliwiających drukowanie zdalne, np. Drukuj w dowolnym miejscu lub HP ePrint.

     Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Zabezpiecz drukarkę HP przed niechcianym dostępem.

     Korzystanie z aplikacji HP Smart do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania

     Kafelki na ekranie głównym aplikacji HP Smart umożliwiają drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie. Możesz równieżsprawdzać stan drukarki, rozwiązywać problemy, zamawiać materiały eksploatacyjne i zmieniać ustawienia preferencyjne drukarki.

     Przykład ekranu głównego aplikacji HP Smart (urządzenie przenośne, komputer)

      Aby wydrukować, wybierz typ zadania drukowania na ekranie głównym, wybierz element do drukowania, w razie potrzeby użyj narzędzido edycji zdjęć, a następnie zmień ustawienia zadania drukowania.

      Aby zeskanować, wybierz skanowanie z szyby skanera lub podajnika dokumentów, zaimportuj zdjęcie lub użyj komputera/aparatuurządzenia przenośnego, aby przechwycić zdjęcie lub dokument. W razie potrzeby użyj narzędzi do edycji, a następnie wydrukuj,zapisz lub udostępnij zeskanowany element. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz dokument Skanowanie z poziomu drukarki HP.

      Aby skopiować (tylko urządzenia z systemem Android i iOS), otwórz kafelek Kopiuj, za pomocą aparatu wykonaj zdjęcie lub przechwyć dokument, wybierz rozmiar i liczbę kopii, a następnie wydrukuj elementyw kolorze lub w czerni i bieli.

      Aby zarządzać drukarką, kliknij zdjęcie drukarki znajdujące się na ekranie głównym. Umożliwi to zmianę preferencji i opcji,sprawdzenie stanu drukarki i uzyskanie dodatkowych informacji.

      Aby dodać lub usunąć kafelki na ekranie głównym, wybierz pozycję Personalizuj kafelki w dolnej części ekranu (Android, iOS) lub w Ustawienia aplikacji (Windows, Mac).

      Aby dowiedzieć się więcej na temat innych funkcji aplikacji, wybierz jedno z poniższych łączy:

       Diagnostyka i naprawa: Jeżeli występują problemy z drukarką, uruchom narzędzie rozwiązywania problemów w aplikacji HP Smart dla komputerów Maci komputerów z systemem Windows.Drukuj w dowolnym miejscu: Używaj drukarki, gdy jesteś poza domem i masz dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi z dostępem do Internetu.Skróty: Twórz skróty jednym przyciskiem (dawniej Smart Tasks) w celu szybkiego wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak wysyłaniewiadomości e-mail, drukowanie i zapisywanie skanów.Faks mobilny: Bezpieczne wysyłaj dokumenty do faksu lub drukarek z obsługą faksu.

       Często zadawane pytania

       Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

       Jakie są wymagania dotyczące konfiguracji drukarki za pomocą aplikacji HP Smart?

       Zapoznaj się z wymaganiami aplikacji HP Smart dotyczącymi połączenia i wersji oprogramowania.

        Drukarka HP z obsługą aplikacji HP Smart

        Komputer lub urządzenie przenośne z aktywnym połączeniem internetowym

        Połączenie urządzenia z drukarką przez sieć lub za pomocą kabla USB

        Zgodne urządzenie przenośne lub komputer z dostępem do Internetu z następującymi wersjami systemu operacyjnego:

         Android w wersji 7. 0 lub nowszej

         Apple iOS w wersji 14 lub nowszej

         W systemie iOS 13 lub starszym skonfiguruj drukarkę za pomocą aplikacji Apple Airprint. Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (Apple AirPrint dla iPhone, iPad) w celu uzyskania informacji.

         Windows 11 w wersji 21H2 lub nowszej

         Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej

         W przypadku systemu operacyjnego Windows 10 w wersji 1803 lub starszej pobierz aplikację HP Easy Start z 123. com/setup i zainstaluj ją.

         macOS w wersji 10. 14 lub nowszej

         W przypadku systemu operacyjnego macOS w wersji 10. 13 lub starszej pobierz aplikację HP Easy Start z  i zainstaluj ją lub skonfiguruj drukarkę przy użyciu Apple AirPrint. com/PROD/v2/render/6f9MBfwzkDzZAR+2Irt8QykgstHvi4e6P+sL3_GnWEE+rBRyFt8paPE2PPcggT6Do+q4ZVNI8zS_mST40uQU3sOOVg==/ish_2898555-2608689-16? entitlement=none" target="_blank">Konfiguracja drukarki HP (Mac) w celu uzyskania informacji.

         Dlaczego muszę się zalogować lub utworzyć konto, aby korzystać z aplikacji HP Smart?

         Konto HP Smart umożliwia drukowanie i skanowanie z poziomu aplikacji HP Smart, a także zapewnia dostęp do funkcji specjalnych,takich jak faks mobilny.

         Można też używać aplikacji HP Smart do zdalnego zarządzania, udostępniania dostępu i drukowania z dowolnego miejsca na zgodnejdrukarce HP.

         Dlaczego nie mogę podłączyć drukarki bezprzewodowej lub drukować za pośrednictwem sieci?

         Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodąsię, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

          Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następniesprawdź, czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działaprawidłowo. Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj15 sekund, a następnie ponownie podłącz przewód.

          Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wybudzić drukarkę i przełączyć ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzeniejest gotowe.

          Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączonado tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony sieci bezprzewodowej lub przycisku jest wskaźnik, upewnij się, że się świeci. Jeżeli wskaźnik nie świeci lub miga, oznacza to, że drukarka jest odłączona odsieci.

          Ponownie podłącz drukarkę do sieci: Umieść drukarkę w zasięgu sygnału routera Wi-Fi, a następnie podłącz ją do sieci.

           Drukarki z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

           Drukarki bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymajprzycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać ponawiązaniu połączenia.

           Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk Wi-Fi  i przycisk zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniupołączenia.

           Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.

           Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klientaHP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

           Włącz funkcję Bluetooth w konfiguracji aplikacji HP Smart: Włącz funkcję Bluetooth na komputerze lub urządzeniu przenośnym,aby aplikacja HP Smart mogła wykryć drukarkę podczas konfiguracji.

           Funkcja izolacji sieci bezprzewodowej może powodować wyświetlanie drukarki w trybie offline. Aby uzyskać więcej, skontaktujsię z producentem routera.

           Dlaczego aplikacja HP Smart dla systemu Windows jest wyświetlana w nieprawidłowym języku?

           Język aplikacji HP Smart jest określany na podstawie preferowanego języka ustawionego w systemie Windows. Jeżeli masz ustawionychkilka języków, aplikacja będzie wyświetlana w pierwszym języku z listy.

           Jak dodać aplikację HP Smart dla systemu Windows do ekranu startowego, paska zadań lub pulpitu?

           Otwórz menu Start systemu Windows, aby utworzyć skrót do aplikacji HP Smart.

            W systemie Windows kliknij menu Start.

            Na liście aplikacji odszukaj aplikację HP Smart, a następnie wybierz jedno z poniższych poleceń.

             Przypnij do ekranu startowego: kliknij aplikację HP Smart prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybierz polecenie Przypnij do ekranu startowego.

             Przypnij do paska zadań: kliknij aplikację HP Smart prawym przyciskiem myszy, kliknij pozycję Więcej, a następnie z listy rozwijanej wybierz polecenie Przypnij do paska zadań.

             Utwórz skrót na pulpicie: kliknij aplikację HP Smart, a następnie przeciągnij ją na pulpit.

             W jakich językach dostępna jest aplikacja HP Smart?

             Aplikacja HP Smart jest obecnie dostępna w następujących wersjach językowych.

              Arabski (tylko Windows, Mac)

              Bułgarski

              Kataloński (tylko Windows, Mac)

              Chiński uproszczony

              Chiński tradycyjny

              Chorwacki (tylko Windows, Mac)

              Czeski

              Duński

              Niderlandzki

              Angielski

              Estoński

              Fiński

              Francuski

              Niemiecki

              Grecki

              Hebrajski (tylko Windows, Mac)

              Węgierski

              Indonezyjski (tylko Windows, Mac)

              Włoski

              Japoński

              Koreański

              Norweski

              Łotewski

              Litewski

              Polski

              Portugalski

              Rumuński (tylko Windows, Mac)

              Rosyjski

              Słowacki (tylko Windows, Mac)

              Słoweński (tylko Windows, Mac)

              Hiszpański

              Szwedzki

              Tajski (tylko Windows, Mac)

              Turecki

              Które drukarki są zgodne z aplikacją HP Smart?

              Większość drukarek obsługujących łączność bezprzewodową wyprodukowanych w 2010 r. i później jest obsługiwanych przez aplikacjęHP Smart.

¡Hola!  
 
W dzisiejszych czasach bardzo modny jest minimalizm. Ja też jestem jego zwolennikiem, więc nie bardzo widzi mi się korzystanie z kilku pilotów. Naprzeciw wychodzi funkcja pilota uniwersalnego w TV Samsung  
 
Jeśli nie wiecie, co to takiego, spieszę z wyjaśnieniem. Funkcja ta umożliwia obsługę różnych urządzeń podłączonych do telewizora. Przy użyciu jednego pilota Samsung możesz sterować wszystkimi urządzeniami, takimi jak dekoder, soundbar, kino domowe, konsola do gier czy odtwarzacz Blu-ray.  
 
Jak sprawić, aby Wasze urządzenie było obsługiwane pilotem od TV?

Pokażę wam na przykładzie dekodera - zdjęcia w języku angielskim, Wy oczywiście możecie ustawić dowolny 

1. Naciśnij przycisk Home (ikona domu na pilocie) i nawiguj w lewo, aż do zakładki „Źródło”. Następnie strzałka w górę i maksymalnie w prawo - tam będzie zakładka „Konfiguracja uniwersalnego pilota.

2. Wybierz nowe urządzenie, w moim przypadku będzie to dekoder.

3. Pojawi się małe okno wyświetlające obraz dekodera. Spróbuj zmienić kanał, jeżeli wszystko pójdzie OK, to pełny sukces, zatwierdzasz, że kanał został zmieniony i od tej chwili korzystasz z jednego pilota. Jeżeli nie wszystko się uda, to potem pojawi się opcja wyboru operatora, producenta oraz modelu dekodera.

Pamiętajcie również, że część kompatybilnych urządzeń w ogóle nie potrzebuje dodatkowej konfiguracji pilota uniwersalnego za pomocą opisanej wyżej metody — funkcja będzie działać bezpośrednio po podłączeniu urządzenia.

Proste, prawda?

Co zrobić, gdy, mimo usilnych prób, pilot nie chce skonfigurować się z urządzeniem? Sprawdź, czy włączona jest funkcja HDMI-CEC. Znajdziesz ją w zakładce Ogólne - Menedżer podłączonych urządzeń. Jeśli jest włączona, odłącz kabel HDMI, następnie oba urządzenia od prądu. Podłącz ponownie kabel HDMI, urządzenie do prądu, a na końcu telewizor. W przypadku dalszych utrudnień zresetuj urządzenie oraz TV (Ustawienia -> Ogólne -> Resetuj). Pamiętaj, że stracisz wszystkie dane.

Nie wszystkie urządzenia będą kompatybilne. Jeżeli wszystkie porady zawiodły, czekaj na aktualizację, być może ona załatwi sprawę 

Dajcie znać w komentarzach, czy używacie jednego pilota, czy wolicie mieć oddzielne sterowanie do każdego urządzenia!

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Konfiguracja Hitachi Le48m4s9

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja Hitachi Le48m4s9

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja Hitachi Le48m4s9