Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb

Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb obejmuje wszystkie podstawowe informacje, których potrzebujesz, aby móc używać drukarki w sposób bezpieczny i zgodny z jej zastosowaniem. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznego używania, instalacji, konserwacji, konfiguracji i używania drukarki. Instrukcję można znaleźć w instrukcji drukarki lub na stronie internetowej producenta. Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb zawiera szczegółowe informacje, które pomogą Ci wybrać odpowiednie materiały eksploatacyjne, ustawić drukarkę i chronić ją przed uszkodzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb

Ostrzeżenie:

Po włożeniu ręki do wnętrza drukarki nie wolno dotykać przycisków na panelu sterowania.

Uwaga:

Ilustracje w tym rozdziale obrazują model BX625FWD/SX620FW/960FWD/WorkForce 630/WorkForce 633.

Usuwanie zakleszczonego papieru z drukarki - Zakleszczenie papieru -

Anuluj zadanie drukowania.

Podnieś moduł skanera.

Wyjmij papier ze środka urządzenia, w tym pourywane kawałki. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580016u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_4. gif"/>

Zamknij moduł skanera. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier, jeśli znajduje się on blisko podajnika arkuszy. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580017u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_5. gif"/>

Zamknij tacę wyjściową.

Odwróć drukarkę. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580018u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_7. gif"/>

Wyciągnij tylną część urządzenia. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580019u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_8. gif"/>

Ostrożnie wyjmij zacięty papier. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580020u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_9. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580102u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_10. gif"/>

Otwórz tylną część urządzenia. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580021u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_11. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580022u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_12. gif"/>

Ponownie dołącz tylną część urządzenia. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580023u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_13. gif"/>

Wciśnij przycisk  Start, aby wyczyścić komunikat.

Jeśli komunikat o błędzie nie zniknie, wykonaj następujące czynności. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_14. gif"/>

Wyciągnij podajnik kasetowy. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580024u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_15. gif"/>

Wyjmij zakleszczony papier z podajnika kasetowego. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580025u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_16. gif"/>

Wyrównaj krawędzie papieru. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580026u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_17. gif"/>

Ostrożnie wyjmij papier zakleszczony wewnątrz drukarki. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580027u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_18. gif"/>

Ułóż podajnik kasetowy poziomo, a następnie ostrożnie i powoli umieść go w drukarce. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580100u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_19. gif"/>

Wyłącz drukarkę i wyjmij przewód zasilania z drukarki i gniazda elektrycznego. Odłącz od drukarki wszystkie pozostałe kable. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_21. gif"/>

Wyciągnij podajnik kasetowy i ostrożnie ustaw drukarkę na jej prawym boku. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580028u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_22. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580029u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_23. gif"/>

Ustaw drukarkę w normalnym położeniu. Ułóż podajnik kasetowy poziomo, a następnie ostrożnie i powoli umieść go w drukarce. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_24. gif"/>

Podłącz przewód zasilający do drukarki i do gniazdka elektrycznego. Podłącz do drukarki wszystkie pozostałe kable.

Usuwanie zakleszczonego papieru z wnętrza drukarki - Błąd podstawowy -

Zamknij moduł skanera.

Usuwanie zakleszczonego papieru z podajnika automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

Ten rozdział dotyczy tylko modelu BX625FWD/SX620FW/960FWD/WorkForce 630/WorkForce 633.

Wyjmij stos arkuszy z podpórki papieru automatycznego podajnika dokumentów ADF.

Otwórz pokrywę podajnika ADF. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580031u. gif"/>

Przestroga:

Pamiętaj, aby otworzyć pokrywę podajnika ADF przed usunięciem zaciętego papieru. Jeśli pokrywa nie będzie otwarta, drukarka może zostać uszkodzona. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580032u. gif"/>

Zamknij pokrywę podajnika ADF.

Otwórz podajnik Automatic Document Feeder (ADF, automatyczny podajnik dokumentów). com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580033u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580034u. gif"/>

Zamknij podajnik Automatic Document Feeder (ADF, automatyczny podajnik dokumentów).

Otwórz pokrywę dokumentów. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580035u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580036u. gif"/>

Zamknij pokrywę dokumentów.

Zapobieganie zakleszczeniom papieru

Jeśli papier często się zacina, sprawdź, czy:

Papier jest gładki oraz nie jest pozawijany ani pofałdowany.

Używasz papieru o wysokiej jakości.

Papier w podajniku kasetowym jest ułożony stroną przeznaczoną do drukowania w dół.

Stos papieru przekartkowano przed załadowaniem.

Wysokość ryzy zwykłego papieru nie powinna przekraczać symbolu umieszczonego po wewnętrznej stronie prowadnicy krawędziowej.
W przypadku specjalnych nośników firmy Epson upewnij się, że liczba arkuszy nie przekracza limitu określonego dla danego typu nośnika.
Zob. Ilości ładowanych nośników

Prowadnice krawędzi przylegają do krawędzi papieru.

Drukarka stoi na płaskiej, stabilnej powierzchni, która jest większa od podstawy urządzenia. Drukarka nie będzie działać poprawnie, jeśli będzie przechylona.

Ponowny wydruk po usunięcia zakleszczenia (tylko dla systemu Windows)

Po przerwaniu drukowania z powodu zakleszczenia papieru, można kontynuować wydruk bez konieczności powtarzania go dla kartek już wydrukowanych.

Wybierz pole wyboru Print Preview (Podgląd wydruku) w opcji Main (Główne) lub w oknie Advanced (Zaawansowane) sterownika drukarki.

Skonfiguruj ustawienia drukowania.

Kliknij OK i zamknij okno ustawień drukarki, a następnie wydrukuj plik. Otwiera się okno Print Preview (Podgląd wydruku).

Za pomocą pola Front (Przód) w lewym górnym rogu, wybierz stronę, która została już wydrukowana, a następnie wybierz opcję Remove Page (Usuń stronę) dostępną w menu Print Options (Opcje drukowania). Powtórz ten krok dla wszystkich uprzednio wydrukowanych stron.

Kliknij opcję Print (Drukuj) w oknie Print Preview (Podgląd wydruku).

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja pielęgnacji i użytkowania Epson Compuprint Mdp30fb